Togrejsen er en helt særlig rejseform og i de allerfleste tilfælde meget behagelig. Der er mulighed for at bevæge sig rundt og at hygge sig med de medrejsende overfor – alt imens de smukke landskaber glider roligt forbi.

Togrejsen kan dog også være en smule sårbar når uheldet, en sjælden gang, er ude. Både sporarbejder og uforudsete hændelser kan være med til at skabe udfordringer i forhold til videre forbindelser. På den måde, så kræver togrejserne en lille smule is i maven. Vi har samlet en række gode råd, som kan bruges i de tilfælde, hvor rejsen ikke lige kører på skinner.

Vigtigt! Vi anbefaler at I altid gemmer alle jeres togbilletter, til I er godt hjemme igen. De skal bruges som dokumentation i tilfælde af uregelmæssigheder undervejs.

Gode råd, hvis I bliver ramt af uregelmæssigheder

-tal med personalet i toget eller på perronen. Måske kan de hjælpe med, at holde det næste tog tilbage…
-fortæl om jeres rejseplaner og søg gode råd om, hvordan I skal forholde jer og bedst kommer videre… Måske kan de hjælpe jer med, hvorfra det er mest optimalt at stå på toget, for at sikre gruppen en siddeplads?
-hvis der ikke er personale, så prøv at finde en infostand på stationen (DB information – service point) Find kort over stationer; https://www.bahnhof.de/en

Har du booket rejsen hos AlfA Travel, og har brug for hjælp – så ring til os – 70 22 88 70 eller på nødnummeret, som fremgår af jeres rejsepapirer.

Gode råd, hvis I misser jeres planlagte forbindelse

HUSK, jeres togbilletter gælder stadig til det næste tog på samme strækning! Togselskabet er på grund af forsinkelsen forpligtet til at befordre jer på en ny forbindelse.

-Søg ny/næste forbindelse via; fx www.bahn.de eller ring til AlfA Travels vagttelefon. Her vil vi kunne rådgive dig til, hvordan det vil være smart at håndtere situationen.

-Tag den næstkommende forbindelse frem mod jeres bestemmelsessted. Søg om hjælp hos personalet i toget, eller på perronen, i forhold til relevante forbindelser og råd om hvordan I skal forholde jer. Du kan også ringe til AlfA Travel, hvis du har brug for hjælp.

-Pladsbilletterne gælder kun til den konkrete afgang, og derfor er de tabt, hvis du misser det planlagte tog. På de allerfleste tog er der ikke krav om pladsbillet, og derfor kan I godt tage med et tog, uden at I har pladsbilletter. Der er så bare ikke garanti for, at man kan sidde ned. Der kan godt være ledige pladser i et tog, selvom det står som ”udsolgt”, så forsøg altid at komme ombord.

-I nogle få tilfælde, er der mulighed for at lave nye pladsbilletter på stationen, via personalet på stationen eller via AlfA Travels vagttelefon, men det afhænger af den konkrete situation og det konkrete transportselskab. Vi vil altid gerne forsøge og undersøge mulighederne.

-Hvis du har ubrugte pladsbilletter, så kan der være mulighed for, at få dem refunderet efter hjemkomst. Kontakt AlfA Travel for information om hvor dette søges. (husk at gemme de originale billetter)

-I tilfælde af, at I ”strander” på en station om aftenen, uden mulighed for videre forbindelse samme dag, så er det togselskabet der skal hjælpe med indkvartering og forplejning. På stationer i Tyskland kan du få hjælp i DBs serviceinformation. Find placeringen på stationen her: https://www.bahnhof.de/en.

Hvis du ikke kan finde hjælp på stationen og hos personalet, så kontakt også AlfA Travels nødtelefon.

Gode råd, hvis jeres ankomst er forsinket (til endestationen)

-Hvis jeres hjemkomsttid/ankomsttid er mere end 120 minutter forsinket, i forhold til jeres oprindelige rejseplan, så kan der være mulighed for at få kompensation jf. EU’s regler for togpassagerers rettigheder. Det er togselskabet der skal udbetale denne kompensation. AlfA Travel kan hjælpe med at informere om, hvor der skal søges. Læs mere her.

-OBS! Du skal kunne dokumentere, at du har rejst, så gem alle billetter og pladsbilletter til I er godt hjemme igen.

-Du skal sende materialet til det ansvarlige transportselskab

-Ved lange forsinkelser på udrejsen, kan der være tale om så væsentlig en ændring af rejsen, at det giver ret til kompensation via pakkerejseloven. Denne ret træder normalt først i kraft ved forsinkelser, hvor man mister mere end 6 timer på destinationen. Det er AlfA Travel der er ansvarlig i dette tilfælde. Størrelsen på kompensationen afhænger af rejsens pris og af forsinkelsens længde. Man kan kun kompenseres for samme mangel/forsinkelse ét sted.

Den fulde version af togpassagereres rettigheder kan findes online her.