Artikelen er udarbejdet af AlfA Travel i samarbejde med Advokathuset Funch og Nielsen. I sidste ende er det altid de lokale myndigheder, der kender de til enhver tid gældende regler – vi anbefaler derfor at kontakte dem, hvis du er det mindste i tvivl om reglerne på dit rejsemål.

Hvis en mindreårig skal rejse til udlandet uden sine forældre, så kræver flere lande, at den rejsende skal medbringe en samtykkeerklæring. Dette for at sikre at forældrene godkender at den unge rejser ind eller ud af et givent land. Nedenfor har vi samlet noget af det, som du bør være opmærksom på, når du rejser med mindreårige på skolerejser.

Materialet er udarbejdet af AlfA Travel på baggrund af de informationer, som fremstilles på Udenrigsministeriet hjemmeside her: Om at rejse med mindreårige.

Hvorfor skal der laves samtykkeerklæring?

Reglerne omkring rejsesamtykke for mindreårige er oprindeligt indført for at undgå børnebortførsler. Forældrene skal derfor give samtykke, når unge under 18 år rejser med andre end deres forældre. En skolerejse eller grupperejse med mindreårige kan blive ødelagt, hvis én eller flere af de unge ikke får lov til at foretage indrejse i et land. Derfor er det vigtigt inden afrejse at have styr på rejselandets regler omkring rejser med mindreårige.

Hvem bestemmer reglerne?

Det er de lokale myndigheder på rejsemålet, der fastlægger reglerne for forældresamtykke, og som afgør om den rejsende overholder dem. Det er derfor også de lokale myndigheder man skal spørge, hvis man er i tvivl om formkrav til samtykkeerklæringen, og hvad der i øvrigt er gældende på området.

Hvordan laves der samtykke?

Hvis jeres rejseland kræver samtykkeerklæring for mindreårige, så løses dette typisk ved, at der fremstilles en samtykkeerklæring, som er underskrevet af begge barnets forældre.
Reglerne varierer dog fra land til land og Udenrigsministeriet opfordrer derfor til, at I undersøger reglerne med rejselandets ambassade inden afrejse.

UM oplyser, at der ikke findes nogen fast skabelon for samtykkeerklæringen, og det er ikke muligt at lave et fyldestgørende samtykke-paradigme for alle grupper til alle lande. Reglerne administreres forskelligt fra land til land og de ændres løbende.

Kontakt derfor rejselandets ambassade for information. Copenhagen Diplomatic List.

Simpel samtykkeerklæring

I langt de fleste tilfælde er det tilstrækkeligt, at forældrene laver en simpel samtykkeerklæring. Et simpelt samtykke forstås som at man nøjes med at underskrive samtykke til indrejse i landet kombineret med en beskrivelse af, hvilket rejsemål, der skal besøges. Hvis I laver en sådan mere simpel samtykkeerklæring, vil det være rigtig godt, hvis gruppelederen kan få fat i jer, mens rejsen pågår, såfremt der opstår problemer, således at der kan fremsendes de nødvendige dokumentationer. Det vil gøre samtykket mere sikkert, hvis det er noteret ved en dansk notar og både udfærdiget på dansk og på det engelsk (det anbefales kun, hvis det af myndighederne oplistes som et krav).

Hvis der kun er en forældremyndighedsindehaver enten på grund af dødsfald eller fratagelse af forældremyndigheden ved dom eller aftale, vil det ligeledes være godt at anføre det i samtykkeerklæringen og enten have kopieret afgørelsen/aftalen/ dødsfaldsmeddelelsen, således at barnet eller gruppelederen kan fremvise dette.

Undersøg rejselandets regler

Vores skriv skal alene opfattes som gode råd. Det er ALTID rejselandets ambassade der har den sidste nye opdaterede information om reglerne. Vi opfordrer derfor til, at I kontakter dem. Find ambassaden her: Copenhagen Diplomatic List.

Søg information på Udenrigsministeriets hjemmeside

I forhold til de konkrete regler henviser vi til Udenrigsministeriets hjemmeside. Vi anbefaler, at I læser denne grundigt igennem, og deler med forældrene. Det er altid den rejsende og den rejsendes forældre, der har ansvaret for at sikre, at et andet lands ind- og udrejseregler overholdes – herunder også overholdelse af forældresamtykke.
Se de seneste opdaterede informationer på hjemmesiden her: https://um.dk/rejse-og-ophold/foer-rejsen/rejse-med-mindreaarige