AlfA Travel samarbejder med Gouda Rejseforsikring. Kontakt din rejsekonsulent for rådgivning om, hvilken forsikring der dækker jeres behov. Du kan også læse mere om forsikring hos Gouda og bestille her.

Læs mere og bestil Gouda

Læs mere om rejseforsikring

Det blå EU-sygesikringskort dækker udgifter til nødvendig læge- og sygehusbehandling, medicin m.m. under ophold i et EU-land, Norge, Island, Liechtenstein og Schweiz. Behandling på private hospitaler og klinikker er ikke dækket. Hvis I ikke har tegnet rejseforsikring men kun rejser med det blå EU-sygesikringskort, får I samme behandling som den lokale borger i det pågældende land I rejser i. Der vil i flere lande være en egenbetaling på mellem 30-40%. Der er ikke en alarmcentral der kan hjælpe, hvis man kommer til skade. Denne service overtages af forsikringsselskabet – men kun hvis I har tegnet en rejseforsikring. Se de forskellige landes regler i oversigten her.

Det er således vigtigere end nogensinde at være dækket af en rejseforsikring!

Forsikringen kan tegnes for deltagere under 30 år, og kun hvis mere end 10 personer tegner forsikringen. Ledere kan også forsikres selvom de er over 30 år.

Hvis I vælger en skole- og ungdomsrejseforsikring vil denne sikre jer: hjælp og behandling ved sygdom/tilskadekomst, hjemtransport, 24 timers lægevagt, krisehjælp og evakuering, lægelig fejlbehandling, privatansvar i udlandet, retshjælp i udlandet, hjemkaldelse, tilkaldelse og sygeledsagelse samt bagage. Herudover kan forsikringen udvides til at dække ulykke og skirejser.

Rejseforsikringen dækker kun de dage, som grupperejsen varer, og er derfor en billig løsning. Prisen varierer alt efter rejsemål og antallet af rejsedage. Det er en forudsætning for tegning, at man er dækket af den offentlige sygesikring, og på rejsen SKAL I medbringe det blå kort.

Det kan være vanskeligt at gennemskue forsikringsmulighederne, og den bedste løsning er 100% afhængig af gruppens sammensætning. Vi tilbyder også bl.a. ungdomsrejseforsikring og årsrejseforsikring – bestil forsikring her. Du kan selvfølgelig også bestille forsikringen hos din rejsekonsulent.

Se betingelser for Skole- og ungdomsrejseforsikring her.

Denne forsikring dækker akut opståede situationer INDEN afrejse og dækker dine udgifter, hvis du er nødt til at afbestille din rejse pga. akut sygdom, død eller tilskadekomst for dig selv eller dine nærmeste. Bemærk, at afbestillingsforsikringen ikke er en fortrydelsesforsikring, hvis rejsedeltageren fortryder sin tilmelding til rejsen. Hvis I er mere end 10 personer der tegner forsikringen, er prisen 4% af rejsens pris (+ 1,1% skadesafgift til staten). Hvis mindre end 10 personer tegner forsikringen er præmien 6% af rejsens pris. Hvis du skal gøre brug af din afbestillingsforsikring kræver det blot en lægeerklæring.

Se betingelser for Afbestillingsforsikring her.

Med en Ungdomsrejseforsikring fra Gouda er du dækket rigtig godt ind på rejsen. Forsikringen kan tegnes af personer op til 35 år. Du skal tage stilling til om det er en Super- eller en Standarddækning, der er rigtig for dig. Se dækningoversigten her og book din forsikring hos AlfA Travel. Se dækningsoversigt.

Se betingelser for Ungdomsrejseforsikring her.

Denne forsikring tegnes for kortere rejser, og såfremt rejsen er “primært” arbejdsrelateret. Der betales en fast pris pr. rejsedag og der er en speciel forsikring for rejser i hhv. Norden, Europa eller oversøisk. Se informationsmateriale om forsikringen her. Book forsikringen hos din rejsekonsulent.

Se betingelser for Global Business forsikring her.

Kontakt os

Har du spørgsmål til, hvilken forsikring der er mest relevant for jer, så er du er velkommen til at ringe til os på 70 22 88 70.

Du bruger en gammel browser

Åh nej… Vi beklager, men du bruger en browser, der er for gammel til at vise alt det siden kan. Hvor ærgerligt.

Vi anbefaler, at du bruger en af nedenstående browsere i stedet.

Tak for din forståelse.

(Ikke anbefalet)