En god og dækkende rejseforsikring er vigtigere end nogensinde – ikke mindst på grund af corona. Det er helt afgørende, at have overblik over dækninger og betingelserne. Det kan være vanskeligt at overskue, hvis rejsedeltagerne er forsikret mange forskellige steder og derfor anbefaler vi, at der tegnes en samlet forsikring for hele gruppen. Hos AlfA Travel samarbejder vi med Gouda Rejseforsikring, som har en rigtig god og bred dækning på både rejseforsikring og afbestillingsforsikring. Nedenfor har vi beskrevet nogle af de forsikringer vi bruger allermest. Kontakt din rejserådgiver for hjælp til at finde frem til den forsikring, der dækker jeres behov.

Find din rejserådgiver

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikringen dækker uforudsete og akut opståede hændelser frem mod afrejse. Hvis du har tegnet en afbestillingsforsikring, kan du undgå at miste de penge, som indbetalt for rejsen, hvis du skulle blive forhindret i at deltage. Eksempler på skader der vil være dækket er fx akut opstået sygdom eller skader, alvorlig sygdom eller død i nærmeste familie, hvis du ikke består din eksamen eller opsigelse.

Forsikringen skal bestilles når rejsen bookes eller senest ved indbetaling af depositum. Det er vigtigt at være opmærksom på, at afbestillingsforsikringen alene dækker uforudsete hændelser og således ikke er en “fortrydelsesforsikring”. Forsikringen er ikke-refundérbar og dækker ikke eksisterende/kroniske lidelse. Hvis du skal bruge din afbestillingsforsikring, så kræver det blot en lægeerklæring.

Forsikringen koster 6% af rejsens pris plus 1,1 % statsafgift.

Se betingelserne for afbestillingsforsikringen her.

Rejseforsikringer

Vi tilbyder flere forskellige typer rejseforsikring. Hvilken én, der er mest relevant for jer afhænger af, hvilken forbindelse I rejser i og en individuel vurdering af de ønsker I har til fx dækning og varighed af policen. Vi hjælper meget gerne med rådgivning om, hvilken forsikring der vil være mest fordelagtig for netop jeres konkrete gruppe og rejse. Læs mere om nogle af mulighederne nedenfor.

Er du i tvivl om, hvilken forsikring der er relevant for jer, så tøv ikke med at kontakte os. Du få rådgivning fra en af vores erfarne rejserådgivere – så er du sikker på at du er dækket, som du ønsker. Ring på 70 22 88 70.

Typer af rejseforsikring

Denne forsikring er det oplagte valg for skolegrupper der rejser på kortere rejser. Forsikringen er gruppeforsikring, som kun kan tegnes, for unge under 30 og hvis mere end 10 personer tegner forsikringen. Ledere kan medforsikres selvom de er over 30 år. Rejseforsikringen dækker kun de dage, som grupperejsen varer, og er derfor en billig løsning. Prisen varierer alt efter rejsemål og antallet af rejsedage. Det er en forudsætning for tegning, at man er dækket af den offentlige sygesikring, og på rejsen SKAL I medbringe det blå kort.

Hvis I vælger en skole- og ungdomsrejseforsikring vil denne sikre jer: hjælp og behandling ved sygdom/tilskadekomst, hjemtransport, 24 timers lægevagt, krisehjælp og evakuering, lægelig fejlbehandling, privatansvar i udlandet, retshjælp i udlandet, hjemkaldelse, tilkaldelse og sygeledsagelse samt bagage. Herudover kan forsikringen udvides til at dække ulykke og skirejser.

Priseksempel – 5 dage indenfor EU kr. 64,- pr. person

Det kan være vanskeligt at gennemskue forsikringsmulighederne, og den bedste løsning er 100% afhængig af gruppens sammensætning. Du kan selvfølgelig søge rådgivning og bestille forsikringer hos din rejserådgiver.

Se betingelser for skole- og ungdomsrejseforsikring her.

Enkeltrejseforsikringen dækker ligesom skole- og ungdomsrejseforsikringen kun de dage I rejser. Det betyder, at I kan få en super god dækning til en overkommelig pris.

Superdækning ved bla. karantæne
I forbindelse med denne forsikring kan I vælge en standard eller superdækning. Superdækningen sikrer jer ekstra godt – specielt i forbindelse med corona. Således får du med superdækningen fx dækket ekstra udgifter til ophold og hjemrejse i tilfælde af at gruppen eller deltagere i gruppen bliver sat i karantæne. Du er meget velkommen til at kontakt din rejserådgiver for yderligere information.

Se forsikringsbetingelserne for enkeltrejseforsikring her.

I nogle tilfælde så er prisforskellen på enkeltrejseforsikringen og årsrejseforsikringen så lille, at det giver mest mening, at tegne en årsrejseforsikring. Det vil komme an på en vurdering fra gang til gang og det kan din rejserådgiver hjælpe med. Dette gælder ofte for rejser til fx USA eller Østen.

Fordelen ved årsrejseforsikringen er, at den gælder et helt år og selvom du bestiller forsikringen som en del af en gruppe, så er den personlig, og den gælder for alle dine rejser i det valgte dækningsområde i et helt år. Årsrejseforsikringen er oplagt når du rejser flere gange om året og ønsker en af markedets bedste dækninger. Kontakt din rejserådgiver for yderligere information.

Se betingelser for årsrejseforsikring her.

Denne forsikring tegnes for kortere rejser, og såfremt rejsen er “primært” arbejdsrelateret. Det betyder at forsikringen er oplagt for vores firmagrupper. Der betales en fast pris pr. rejsedag, og der er en speciel forsikring som gælder for rejser i hhv. Norden, Europa eller oversøisk. Få yderligere information og book forsikringen hos din rejserådgiver.

Se betingelserne for Global Business rejseforsikring her.

Det er en forudsætning for at tegne ovenstående rejseforsikringer at man har adgang til ydelser via det blå EU-sygesikringskort. Det dækker udgifter til nødvendig læge- og sygehusbehandling, medicin m.m. under ophold i et EU-land, Norge, Island, Liechtenstein og Schweiz. I er dækket på samme måde som landets indbyggere og behandling på private hospitaler og klinikker er ikke omfattet. Hvis I ikke har tegnet rejseforsikring men kun rejser med det blå EU-sygesikringskort, får I altså samme behandling som den lokale borger i det pågældende land I rejser i. Der vil i flere lande være en egenbetaling på mellem 30-40%. Husk også at der ikke længere er en alarmcentral der kan hjælpe, hvis man kommer til skade. Denne service overtages af forsikringsselskabet – men kun hvis I har tegnet en rejseforsikring. Du får EU-sygesikringskortet hos din kommune.

Kontakt os

Er du i tvivl om, hvilken forsikring der er mest relevant for jer, så er du er velkommen til at ringe til os på 70 22 88 70. Vi hjælper meget gerne med rådgivning som sikrer jer den dækning I ønsker.

Du bruger en gammel browser

Åh nej… Vi beklager, men du bruger en browser, der er for gammel til at vise alt det siden kan. Hvor ærgerligt.

Vi anbefaler, at du bruger en af nedenstående browsere i stedet.

Tak for din forståelse.

(Ikke anbefalet)