I planlægningen af studierejser er det ofte aktiviteterne og det faglige indhold, der kommer til at fylde mest. En meget væsentlig del af rejsen er dog også det sociale og der er flere ting du kan gøre for at styrke netop denne del af rejsen. Vi giver gode råd til, hvordan I kan styrke fællesskabet på rejsen – herunder har vi opstillet 5 gode råd til planlægningen af en studierejse der styrker det sociale sammenhold.

1. Lad dine elever være en del af planlægningen

Allerede inden studieturen er bestilt kan dine elever blive opfordret til at samarbejde. Ved at involvere dine elever i planlægningen, skal de sammen komme frem til, hvad deres ønsker til den studierejsen er. Lad dem snakke, diskutere og tage stilling til, hvad en studietur i deres øjne skal indeholde, hvor den skal forgå og hvornår den skal afvikles. Eleverne vil lære at diskutere, gå på kompromis og acceptere, at de alle har en forskellig tilgang til tingene.

2. Oplev byen i grupper

Ønsker du for alvor at sætte dine elevers samarbejde og sociale kompetencer på prøve, så kan du lade en dag stå fri i programmet – en dag helt uden planer. Fordel hjemmefra eleverne i små grupper, og lad dem planlægge deres helt egen tur rundt i byen. Det er op til eleverne hvad de vil udforske og opleve, og elevernes egen opgave at finde rundt i byen. Det kan også være en gode idé, at lade deltagerne i gruppen stå for hvert deres faglige oplæg på denne dag.

3. Pak mobiltelefonerne væk

Sæt fokus på det sociale, og lav klare fælles regler for brugen af mobiltelefonerne på jeres studierejse. Det er altid en god idé at have en mobiltelefon på sig, hvis der skulle ske noget, men det kan gøre en stor forskel at tage stilling til, hvornår de skal være fremme. Snak evt. med eleverne om, hvad de mener og lav sammen en plan, som alle kan være tilfredse. Måske kan der laves en aftale om, hvornår der er mobilfri tid?

4. Fællesspisning

Vi kommer hinanden ved, når vi mødes omkring et måltid. Derfor er en planlagt fællesspisning en rigtig god social aktivitet. Ved at spise sammen opnår eleverne en større tryghed ved hinanden, og så er det en fantastisk mulighed for at få snakket om dagen og de kommende aktiviteter. Lad fællesspisningen være en del af rejsens samlede budget, så alle kan deltage. Specielt for store grupper kan det være en fordel at I hjemmefra har fundet et egnet spisested og måske også bestille bord.

5. Rejsetyper og aktiviteter der understøtte fællesskabet

De faglige aktiviteter kan være med til at skabe en social skolerejse, som styrker gruppens fællesskab. Tænk på aktiviteter hvor eleverne skal hjælpe eller støtte hinanden. Det viser sig ofte at forskellige vil træde i karakter og dermed styrke sammenhængskraften. Hvis rejsens sociale aspekt er højt prioriteret, så kan I også overveje om rejsetypen kan understøtte rejsens mål. Fx vil en skirejse eller aktivrejse give de optimale forudsætninger for udviklingen af sammenholdet.

Har I brug for yderligere inspiration, så kontakt en af vores erfarne rejserådgivere her.